شنبه ۲۸ام مهر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۲:۰۷کد مطلب : 109651 نسخه قابل چاپ

گزارشی از مراسم هفتمین روز بزرگداشت پروین بختیار نژاد

امروز سالن بزرگ کانون توحید پُر بود از کسانی که پروین برای شان شناخته شده بود . حضوری غمگنانه که از سر نیاز آنان را بدانجا کشانده بود نه فضای سیاسی .
بخصوص مجری مراسم شخصیتی متین و آرام جناب ابو طالب آدینه وند که حضورش پشت تریبون خود بخود فضا را تلطیف کرده بود ، چه حُسن انتخاب زیبایی.
آنگاه جناب مهندس میثمی به عنوان اولین سخنران به جایگاه دعوت کرد .
آقا لطفی هنگام سخن گفتن ، حال و هوای همیشگی اش نبود ، گویی فراتر ازهمیشه از چیزی رنج می بُرد ، غمگنانه همانند پدری که طی زمان کوتاهی عزیزانش را از دست داده باشد سراپای وجودش غصه دار بود . انگار مرگ هما سلطانی و پروین بیش از پیش آزرده اش کرده .
وقتی حرف میزد دلم نمی خواست حرفاش تمام بشه . چنان احساس لطیف ش را به مخاطب منتقل می کرد که رنج سالهای دور و نزدیک را در کلامش می یافتی .
خدایا چقدر صبر ؟

خانم محترم رحمانی دومین سخنران به جایگاه دعوت شد ، یار دیرینه ، همکلاسی ، از دوران نو جوانی تا به امروز پروین .
محترم وقتی از پله ها به سمت جایگاه بالا می رفت ، گویی کوله باری از خاطرات مرا ، ما را ، و همه هم نسلی های مان را با خود حمل می کند تا در پشت تریبون بغضی را که یک هفته است گلوی ش را می فشارد به حرف آید .
با شروع کلامش اشک من جاری شد . بغض خفه ام می کرد ، خدا خدا می کردم نکند از باز گویی خاطرات بغض او هم بترکد ، خدایا کمکش کن این چند دقیقه بغض فرو خورده دوباره بر گلویش ننشیند ، مرور آن خاطرات به زبان آسان می آید ، وگرنه باز گو کردنش دلستانی میخواهد ، که بگوید اشک نریزد .
وقتی سخن ش تمام شد ، دلم نیامد اشک هایم را پاک کنم . دلم میخواست فضا آنچنان بماند که من می خواهم .
سپس خانم سوسن شریعتی به عنوان سومین سخنران به جایگاه رفت .
سوسن سنگ تمام گذاشت . اشکی و بغضی را که بعد از هاله سحابی هرگز در چهره او ندیده بودیم ، این بار برای پروین از چهره اش جاری شد ،
بغض چنان غمگنانه بود که کلامش را بیش از هر چیز به رنجنامه نزدیکتر کرد .
گویی رنجی را که سال هاست در دل داریم و از بیان آن عاجزیم ، به زیبایی ادا کرد .
متحیرم . این همه نا گفته های دردمندانه بر گُرده اش ؟ ! !
از بچه پُرروهای مکتب شریعتی گفت که برا ی ماندن ، برای معترض بودن ، آنقدر پوست کلفت شده اند که دیگر شلاق زمان برشان کار ساز نیست .
وقتی از پروین به عنوان مصادق بچه های خط شریعتی نام برد ، تمام آموزه های پروین از شریعتی جلوی چشمانم بود ، و این بار سوسن بود که آن را به تصویر می کشید . تصویری به مراتب واضح تر از هر نقاشیم

منبع:کانال تلگرامی احسان شریعتی


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.