بایگانی برای: جنبش کارگری

دوشنبه 2nd آوریل 2012
عضو هیات مدیره کانون کار استان تهران:

۷۰ درصد کارگران با درآمدی کمتر از نصف خط فقر زندگی می‌کنند

 

شنبه 24th مارس 2012

حمایت کارگران ترکیه از کارگران ایران

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.