بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اندیشه

جمعه ۲۱ام مهر ۱۳۹۱ بریده ای از یک کتاب منتشر نشده

حج؛ از مناسک نوزایی تا فرایند فردیت

منظور از «نخستین بیت» صرفا قدیمی‌ترین خانه نیست بلکه نخستین خانه‌ای است که نه برای قومی و گروهی خاص، بلکه برای همه‌ی مردم جهان بنا شده است و همه‌ی اهل عالم « اهل بیت» آن شمرده می‌شوند. پس چنین خانه‌ای باید ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد، باید حرمت همه‌ی اهل عالم در آن رعایت شود.

پنج شنبه ۲۰ام مهر ۱۳۹۱

زوج دموکراسی و حقوق بشر در اندیشه مهندس بازرگان

: هر جا سخنی از دموکراسی به میان آورده در کنار آن از حقوق بشر یاد می‌کند و هر جا که از حقوق بشر مطلبی بیان می کند دموکراسی را در کنار آن قرار می‌دهد و هر دوی آنها را در تعامل با دیدگاه اسلامی و قرآنی می‌نگرد.

چهارشنبه ۱۹ام مهر ۱۳۹۱

نگرشی اجمالی به پست مدرنیسم

بطور کلی تفکر پست مدرن، نقاد عقل سوژه محو ریا فلسفه آگاهی است وبرگفتمان های تجدد فلسفی حمله می برد. به سخن دقیق‌تر، اندیشه پست مدرن ضد هر گونه بنیان گرایی یا ذات گرایی فلسفی است و هرگونه معرفت عینی درباره جهان را نفی و انکار می کند.

یکشنبه ۱۶ام مهر ۱۳۹۱

تحلیل تطبیقى آراى آمارتیاسن و حسین عظیمی در توسعه

: سن و عظيمى هر دو قائل به تركيب خردمندانه‌اى از دولت و بازار هستند و معتقدند دولت و بازار هريك بايد جايگاه واقعى خود را در اقتصاد داشته باشند و تناسب ميان آنها به درجه كارايى هر فعاليت اقتصادى بستگى دارد.

چهارشنبه ۱۲ام مهر ۱۳۹۱

وجود شمشیر در زمان ظهور از کجا آمده؟

شمشیر و زور و جنگ در کار نیست – هر چه هست تعقل است و فهم عقلانی که پیامبران برای شکوفایی همین عقل آمده اند .( واتر اليهم انبياءه .... یثیروالهم دفائن العقول - نهج البلاغه خطبه 1 )

دوشنبه ۱۰ام مهر ۱۳۹۱

تفکیک جایگزین مناسبی برای سکولارشدن نیست

من تفکیک را جایگزین مناسبی برای سکولارشدن نمی‌دانم. تفکیک نهادی جزئي از سکولار شدن و سطحی از آن است و اتفاقاً سطح بسیار شایع جهانشمول هم هست که متأسفانه ما در ایران آن را نیز نادیده می‌گیریم.

یکشنبه ۹ام مهر ۱۳۹۱

«انحصارزدایی از دین» به جای سکولاریزاسیون

: تأملاتی داشته‌ام در باب مفهوم جایگزینی که بتوان از آن برای بحث از وضعی که دین در دوران مدرن‌‌یافته استفاده کرد و مفهوم «انحصار زدوده‌‌شدن دین» یا «انحصارزدایی از دین» را به جای سکولاریزاسیون پیشنهاد می‌کنم.

شنبه ۸ام مهر ۱۳۹۱

نظریه‌ تفکیک به مثابه جایگزینی برای نظریه سکولاریزاسیون

پروژه لومان این است که نظریه‌ای کلان برای جامعه پدید آورد. نظریه بسیار انتزاعی و پیچیده وی درباره جامعه، مدعی است که تمامی نظریه‌های جامعه‌شناختی پیشین را در خود جذب کرده است. نظریه لومان در مورد جامعه در واقع ترکیبی است از سه زیرنظریه که منطبق بر وجوه مختلف محیط هستند: نظریه سیستم‌ها (تفکیک)، نظریه تکامل (اجتماعی)، و نظریه ارتباط.در مجموع، کوشیدم اجزای بنیادی نظریه تفکیک لومان را بر مبنای [نظریه] وبر و دیگران تشریح نمایم و توضیح دهم که چرا نظریه وی مفید است بويژه برای یک پژوهشگر اخلاق اجتماعی که در سنت مسیحی فعالیت می‌کند، و به مسائل و پیشامدهایی که افراد برای یکپارچه کردن ایمان و فضای کارشان، با آنها مواجه می‌شوند، علاقمند است.

پنج شنبه ۶ام مهر ۱۳۹۱

لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی کثرت‌گرا

رابطه میان لیبرالیسم و سوسیالیسم بیش از هر وقت در دستور روز قرار دارد. اگر علاقمندیم که ایده آل سوسیالیستی پس از فروپاشی کمونیسم باقی بماند، ضروری است که رابطه های آن را با دموکراسی لیبرالی کثرت گرا روشن کنیم . اگر هدف ما رادیکالیزه کردن دموکراسی است، این امر ایجاب می کند که اندیشه شهروندی به طور کامل فرمول بندی شود .

چهارشنبه ۵ام مهر ۱۳۹۱

مدل ترکیه در آشتی دموکراسی و سنت

:دولت ترکیه با ایدئولوژی جدیدی که آنرا `دمکراسی سنت گرایانه`می نامد پا به عرصه قدرت گذاشته است. بخش اعظم مردم ترکیه موافق ایجاد جامعه‌ای مدرن هستند اما نمی‌خواهند مدرنیتی(تجدد)، سنت را طرد نماید.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.