جمعه 17th جولای 2020 , ساعت: 01:07کد مطلب : 117851 نسخه قابل چاپ
أمير المفرجي

گفتگوی استراتژیک (بین آمریکاوعراق)و تأثیرات آن برآینده روابط عراق با ایران

نویسنده این مقاله أمیر المفرجی عراقی است 
واین مطلب توسط:آقای علی سرداری :به فارسی برگردانده شده است۰
متن:

شکی در رسیدن، مصطفی الکاظمی، به ریاست دولت عراق نیست ، واین تعامل ناشی از ،همکاری بین احزاب موجود درحاکمیت آن کشور می باشد۰
لذا این تصمیم نشانه روشنی از مشکلات سیاسی و عقیدتی غالب در روند سیاسی عراق را نشان می دهد، که بیشتر آنها مربوط به دوره پس از اشغال آمریکا وآغاز سلطه ایران بر آن کشور باز می گردد،تا جایی که احزاب دینی سیاسی که طرفدار پروژه، قوم فارسی ،بودند۰ ودرآن راستا نقش بازی می کردند،درضمن نقش مهمی درصحنه عراق ایفا نمودند ،وآنها وابستگی به ایران و استراتژی ملی آن را تقدیس می‌کردند .
از زمانکه :مصطفی الکاظیمی :مامور تشکیل دولت گردید، مذاکرات برای معرفی کابینه جدید نیز درعراق آغاز شد،آن حاکی از کاهش جزئی نفوذ احزاب اصلی طرفدار ایران مانند :حزب اسلامی الدعوهرا نشان می‌داد که قبلاً بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ انحصارا قدرت را در دست داشت۰
البته این پس از آن بود که، نیروهای سیاسیشیعه ، سنی و کرد :توانستند به قدرت دست یابند و جایگاهای مهم وکلیدی را به دست آورند.
علی رغم آنچه گفته شد یا شایعه پیرامون رابطه قبلی نخست وزیر جدید با حزب الدعوه می باشد، پس از آن وی به تفسیر روابط سیاسی خود با حزب الدعوه، اشاره کرد و این ارتباط را انکار نمودو او این رابطه را، مانند دیگر روابط با همه نیروهای سیاسی شیعه به حساب آورد.ودر یک فضای پرتنش مانند وضعیت امروز عراق که با ماهیت حساس صحنه سیاسی عراق و ارتباط مستقیم آن به تحولات درگیری آمریکا و ایران دارد ، علاوه بر گسترش جنبش اعتراضی که در این کشور جاری استمرتبط دانست۰
لازم به ذکر است ،در اینجا اشاره ای به یگانهای طلایی” که توسط ایالات متحده آمریکا در عراق تأسیس شده در ضمن آن ،با معیارهای دقیق و آموزش های مشابه کاربران در داخل سیستم عملیات ویژه آمریکا برگزیده شده اند۰ طبق گزارشی ، که توسط موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه منتشر کرده است ، در این گزارش او بر این باور است که ،اقدام ایالات متحده در عراق با تاسیس” یگانهای طلایی بهترین خط مشی بود که، در آن کشور انجام داد .
با این حال ، به نظر می رسد دلایل انتصاب نخست وزیرعراق دراین دوره آنهم در یک فضای پرتنش مانند آنچه که در عراق امروز دیده می شود،ودریک فضای پرتنش مانند وضعیت امروز عراق که با ماهیت خطر ساز صحنه سیاسی عراق همراه می‌باشد۰
چنین ارتباطی ،مستقیم با تحولات ودرگیریآمریکا و ایراننیزمرتبط است، افزون بر آن گسترش جنبش اعتراضی ای که، دراین کشورجاری می باشد،و آن درمرز نزدیک شدن به منطقه سبز نیز قراردارد، از جانب دیگر،در این راستا اقدام به قتل :قاسم سلیمانی وابو مهدی المحندس :این روند را تقریباً کامل کرد۰

درواقع، ورود مصطفی آلکاظمیبیش از آنکه مربوط به بحران آمریکا – ایران باشد به بحران داخلی عراق بر می گردد۰
تهران با پذیرش کاندیدای دولت آمریکا ،در این راستا تمایل دارد با این عمل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود رانیز حل نماید،با قبول بازی ای که پایه گذاری شده در صورت نپذیرفتن نخست وزیری او ، ایران دیگر نمی تواند به شیوه خودش دولت عراق را در اختیار داشته باشد۰و یا از طریق روسای وزارتخانه های قبلی ،و یااز جانب دولت در سایه سیاستهای خود را پیش ببردبه همین دلیل دستور حکم بازگرداندن فرمانده سابق نیروهای ضد تروریستی ، عبد الوهاب آلسعدی ، که توسط عادل عبد المهدی به دستور ایران عزل شده بود، برای سرپرستی مبارزه ضد تروریستی به جایگاه پیشین خود باز گشت ، که این بخش در کشور به عنوان یگان طلایی شناخته می شود مبارزه ضد تروریستی)،به میزان علاقه نخست وزیر جدید برای باز گرداندن تعادل وتوازن قوای سیاسی و اجتماعی برای ارتش عراق محسوب می شود و در ضمن نهاد ارتش درمقابل فرقه گرای و قوم گرایی قراردارد.

لازم به ذکر است در اینجا اشاره ای به یگانهای طلایی” که توسط ایالات متحده آمریکا در عراق تأسیس شده ،در ضمن آن با معیارهای دقیق و آموزش های مشابه کاربران در داخل سیستم عملیات ویژه آمریکا برگزیده شده اندطبق گزارشی ، که توسط موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه منتشر کرده است ، در این گزارش اوبر این باور است که اقدام ایالات متحده در عراق با تاسیس” یگانهای طلایی بهترین خط مشی بود که ،در آن کشور انجام داد۰
و این همان خط مشی است که ،ما را به درک ،دلایل و نتایج مطلوب گفتگوی استراتژیک بین ایالات متحده و عراق سوق می دهد، و اهمیت سیاسی و نظامی که ،واشنگتن در معاملات استراتژیک آینده خود ،با بغداد را مد نظر قرار می دهد۰درچنین شرایطی واشنگتن به شدت نیاز به حمایت از دولت مصطفی الکاظمی رادارد، تا اوتضمینی باشد برای ماندن نیروهای آمریکایی در بین النهرین این همان رویکردی است که آمریکا ،به شدت ازآن حمایت می کند۰ این روند بر نفوذ آمریکا تأثیرمثبت خواهد گذاشت و همین موضوع باعث افزایش قدرت

امریکا در برابر نفوذ ایران در آن کشورخواهد شد، ونیز افزایش قدرت آمریکا را در سطح سیاسی و استراتژی دولت ” مصطفی الکاظمی” و حتی در درون سیستم سیاسی و نظامی عراق نیز گسترش خواهد یافت۰
در ضمن این روندهم زمان شده با تحولات اخیرعراق که ناشی ازاعتراضات خیابانی آن کشور در مقابل نفوذ فرقه گرایی ایران و دخالت های خطرناک آن کشور در امور داخلی عراق می باشد۰
در نتیجه نفوذ رژیم ایران در سیستم سیاسی و اقتصادی عراق متمرکز می باشد، و تقسیم جامعه عراق بر اساس ایدئولوژیک فرقه گرایی که توسط شبه نظامیان مسلح که در همه شهرهای مستقرهستند صورت گرفته است.

در اینجا لازم است تا بر نقش بزرگ قیام تیشرین(ماه اکتبر تأکید گردد (در اول اکتبر ، تظاهراتی علیه فساد و بیکاری صورت گرفت ونتیجه آن عادل عبدالمهدی و دولت وی استعفا داد که آن در توسعه حس ملی و عبوراز سد فرقه گرایی بود، در نتیجه دولت عراق در طول شانزده سال در مدیریت کشورنقشی نداشت واز سوی دیگر قدرت و منابع ،تحت کنترل احزاب سیاسی متحدین ایران همراه بود۰

و درست همانطور که سیستم سهمیه های فرقه گرایی برای مردم ناامید کننده بود و از جانب دیگر آرزوهای آنها، در همین نگاه نهفته است و جهت گیری فرقه گرایی مخالف ارتباط برقراری کردن آنها با خاک کشورشان و هویت مقدسشان می باشد۰اما این به آن معنای نیست که عراقیها اصل گفتگوی استراتژیک را پذیرفته ند ،تا در راستای دستیابی به توافق نامه ای باشند تا، به آمریکایی ها اجازه دهد کشورشان را اشغال کند۰

ولی تمایل وخواست اکثریت مردم عراق برای دفاع از هویت ملی خودشان می باشدالبته این نگاه در احزاب حاکم دیده نمی‌شود و در آنها غایب است.

شکی در این نیست که، گفتگوی استراتژیک بین ایالات متحده و عراق از اهمیت اساسی برخوردار است۰

لذا بایدتوجه داشت که، در این بستر تعریف آینده ونحوه مشارکت آنها در این روند ،خود را نشان خواهد داد.

واز سوی دیگر التزام عراق در حمایت از نیروهای باقی مانده آمریکایی ومکانهای دیپلماتیک آن ،ضروری می باشد ،واز جانب دیگر این امر باعث می شود خواسته های متحدین ایران در پارلمان که ،خواستار عقب نشینی کامل نیروهای آمریکایی و سلب مصونیت آنها ازمحاکمه است، ناکام بماند.

البته این روند طبق قوانین محلی پیش خواهدرفت، از طرف دیگر این گفتگوها هم زمان با ادامه اعتراضات مردمی علیه نفوذ ایران در آن کشور شده است،و فساد در رژیم عراق ازجهتی به رژیم ایران نیز باز می گردد،که حکومت ایران با مشکلات بزرگ اقتصاد ی درگیر می باشد،به همین جهت رژیم ایران دیگر نمی تواند به حمایت مالی خود از احزاب وشبه نظامیان عراقی ادامه دهد،که به واسطه همین کمکها هست که، ایران رژیم عراق را از نظر اقتصادی و اجتماعی هدایت می کند۰

ولی اکنون به دلیل خالی بودن خزانه آن و شیوع بیماری همه گیر ورشکسته شده است ، به همین خاطر کاظمی بیشتربه توصیه های آمریکایی توجه خواهد کرد تا به دستورات ایرانیهااین همان چیزی است که باعث خواهد شد تارژیم سیاسی عراق بسیاری از، ایران دور گردد.لذا این روند به طور روشن به پیش خواهد رفت و اهدافی که، برای روابط بعدی آمریکا و عراق ترسیم شده است ، از طریق میکانیزم و درچارچوبگفتگوی استراتژیکادامه خواهد یافت، ودر این مسیر اراده آمریکا بر تضعیف نفوذ ایران عراق متمرکز می باشد، اما این به معنای پایان پروژه ملی ایرانی در کوتاه مدت نخواهد بود ،علی رغم اینکه در مجموعه ازسال ۲۰۰۳ سلسله درگیریهای میان آمریکا و ایران ضعیف ترین حالت قرار داشته است ، این به دلیل مقاومت عراقیها در برابر نفوذ ایران در کشورشان می باشد ، که در قیام اکتبر آن را به جهانیان اعلام کردند.

منبع القدس العربی:


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.