جمعه ۲۶ام دی ۱۳۹۳ , ساعت: ۰۳:۱۰کد مطلب : 72575 نسخه قابل چاپ
آیت الله خمینی خطاب به یزدی در نوفل لوشاتو

افرادی مثل شیخ صادق خلخالی این مسائل را نمی فهمند شما ملاحظه کنید!

یکی از پرجنجالترین مصاحبه ها را خبرنگار روزنامه پر تیراژ و معروف نیویورک تایمز آمریکا انجام داد. این مصاحبه را خانم فلورا لوئیس، یکی ازسردبیران ارشد این روزنامه انجام شد. خانم فلورا لوئیس حدود ۶۳ سال داشت وهنگامی که به من مراجعه و خود را معرفی کرد، دستش را دراز کرد و با من دست داد. این دست دادن موجب جنجال شد. صادق خلخالی اعتراض کرد و نزد آقای خمینی سعایت نمود و در گزارش خود نیز مطالبی نادرست اضافه کرد وگفت که فلانی با دختران و زنان مراجعه کننده به نوفل لوشاتو دست میدهد! روز بعد آقای خمینی، بعد از نماز مغرب و عشاء نظر خلخالی را به من بازگو کردند من از ایشان پرسیدم، شما که یک فقیه برجسته و مرجع تقلید هستید، با توجه به سن این خانم نظرتان را بدهید. ایشان گفتند ایرادی ندارد، افرادی مثل شیخ صادق این مسائل را نمی فهمند، اما شما ملاحظه کنید. برای ایشان توضیح دادم که روزنامه نیویورک تایمز یکی از پرتیراژترین و با نفوذترین روزنامه های روزانه آمریکاست که در سرتاسر آن کشور توزیع می شود.

شاه در سال مبالغ هنگفتی به روزنامه های آمریکا کمک میکرد که از او یک چهره مردم پسند به آمریکاییها نشان دهند. هنگامی که لوسین ژرژ خبرنگار روزنامه لوموند با آقای خمینی در نجف مصاحبه کرد. متن فرانسه این مصاحبه در لوموند و ترجمه انگلیسی آن همزمان در گاردین لندن چاپ شد. روزنامه نیویورک تایمز حاضر نشد حتی با دریافت ۱۱ هزار دلار آن را به عنوان آگهی چاپ کند. حاال خبرنگار همان روزنامه با پای خودش آمده بود با آقای خمینی مصاحبه کند، این یک فرصت مناسبی برای انعکاس مطالبات ملت ایران و دیدگاههای رهبری انقلاب است. من از این رفتارهای بیمارگونه و سعایتها و بدگوئیهای پشت پرده، به خصوص روحانیان نزدیک به آقای خمینی، که مرتباً ادامه داشت، عصبانی بودم. من برای آقای خمینی به پاریس نیامده بودم، بلکه برای کمک و حمایت از مبارزات ملت ایران علیه استبداد آمده بودم. آقای خمینی در واکنش به ناراحتی من، گفتند بعضی از این آقایان حوزوی وارد به مسائل امروزی نیستند و سپس در تائید نظر خود گفتند که دو نفر از مدرسین برجسته قم (آقایان خ و ج) در پیغامی از ایشان خواسته اند که اعلام کنند زنان حق رانندگی ندارند! عضوی از فقهای سنتی بر این اساس که گویا اسبسواری برای زنان مکروه بوده است، رانندگی ماشین سواری را هم همسان با اسب، به عنوان مرکوب، تلقی کرده و رانندگی زنان را مکروه دانسته اند. دولت عربستان با حکم فقهی علمای سنی رانندگی زنان راممنوع کرده است . به آقای خمینی گفتم اگر شما درباره رانندگی زنان چنین سخنی بگویید من تردید ندارم که جمع قابل توجهی از زنان از شرکت در تظاهرات خودداری خواهند کرد. بعد از انقلاب وقتی آقای خمینی همین افراد را شروع به عضویت در شورای نگهبان منصوب کردند واقعاً تعجب کردم. برای من قابلهضم نبود.

برگرفته از کتاب خاطرات صبوری و شکوری جلد سوم،صفحه ۲۱۸ و ۲۱۹


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.