درباره ما

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دوره جدید سایت «ملی – مذهبی» دغدغه «ایران فردا » را دارد.

امروز ۲۹ اسفند ۹۰ سال روز ملی شدن صنعت نفت و «پیروزی نهضت ملی ایران» به رهبری دکتر محمد مصدق است. اینک حدود شش دهه پس از آن پیروزی،ابرهای تیره ای آسمان نوروزی میهن مان را فرا گرفته است.

 دوره جدید فعالیت سایت ملی-مذهبی در شرایط بسیار دشوار و خطیر داخلی و بین‌المللی که مردم و میهن‌مان دچارش شده‌اند ؛ آغاز می‌شود. وظیفه شهروندی و ملی تک تک ایرانیان برخورد مسئولانه با این شرایطی است که حاکمیت نظامی – امنیتی  اما  متکی به رانت‌های  برآمده از درآمد سرشار نفتی، با سرکوب  فضای سیاسی – مدنی داخلی و سیاست های ماجراجویانه بین المللی ، به وجود آورده‌است.

سایت «ملی – مذهبی» مرحله مبارزاتی این دوران را «دموکراسی ملی» می‌داند و به سان تجربه «ایران فردا»یی که به همت مرحوم مهندس سحابی و دوستان‌اش منتشر می‌شد، تلاش می‌کند «دربرگیرنده» باشد و تریبون همه صداهایی باشد که به دنبال نجات مردم و میهن‌ از طریق دموکراسی  با رویکردی وطن‌خواهانه و ملی هستند.

سایت ملی – مذهبی تلاش می کند  به دور از دسته‌بندی‌های مذهبی – غیرمذهبی، اصلاح‌طلب – تحول‌خواه، کندرو و میانه‌رو و تندرو، لیبرال – سوسیالیست و …  هم زمان نظرات همه را بازتاب دهد و همه آنها را فرزندان ایران‌زمین و سازندگان «ایران فردا» بداند.( پر واضح است که  از زدن مطالبی که متضمن توهین، تهمت و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد معذور است) .

تبار و هویت این سایت ، «ملی – مذهبی» است یعنی به «هویت» دربرگیرنده تمامی تاریخ ایران ومردمان این سرزمین (که قبل و بعد از اسلام‌اش را تفکیک نمی‌کند و تکثر درونی ساکنانش را نادیده نمی گیرد  ) ، و نیز «منافع ملی» اعتقاد دارد . خود را علاقه مند به نحله نواندیشی دینی می داند که به نقد سنت و به خصوص سنت دینی می پردازد و بدیل نو اندیشانه ارائه می دهد. به نقد فلسفی ، انسان شناختی و سیاسی هم زمان سنت و مدرنیته محقق باور دارد . به جدایی دین از دولت معتقد است . هم چنین هم به لحاظ اعتقادی و باور مذهبی اش و هم به لحاظ کارکردی و جامعه شناختی به نوزایی فرهنگی به خصوص در حوزه دینی باور دارد. ضمن آن که  این سایت  به «خط مشی» کلی و مشترک ملی – مذهبی‌ها ،که باید مستقلا به آن پرداخت، پایبند است. البته ملی – مذهبی را بیشتر یک «تفکر» می‌داند تا یک «تشکل» (آن هم تشکلی که به لحاظ درونی متکثر است). سایت  ضمن اعتقاد به این مرام و مشی و منش، اما ؛ به لحاظ حقوقی مستقل است و خود پاسخ‌گوی رفتار رسانه‌ای‌اش خواهد بود.

 سایت ملی – مذهبی ضمن هویت ملی – مذهبی و استقلال حقوقی خود؛ اما در مرحله اول یک «رسانه» است. رسانه‌ای که می‌خواهد منصفانه و بی‌طرفانه بازتاب دهنده خبرها ونظرات و  به ویژه صداهای محذوف و کمتر شنیده شده مردم‌اش و مبارزان راه آزادی و دموکراسی و طرفداران منافع ملی باشد. «رسانه» بودن اقتضائات خاص خودش را دارد، از جمله دربرگیرندگی و بی‌طرفی. از این رو جدا از هر نظری که خود  و تبار و هویت و یا خط مشی و استراتژی‌اش درباره جریانات فکری – سیاسی و از جمله احزاب و گرایشات مختلف دارد، مثلا در ستون بیانیه‌های احزاب و تشکل‌ها ، به کار رسانه‌ای می‌پردازد و نظرات و بیانیه‌های آنها را بازتاب می‌دهد. این بازتاب به عنوان یک کار  رسانه‌ای طبعا به معنای تایید و یا تکذیب این یا آن جریان و نیزاین یا آن نظر و موضع باز نشر یافته نیست.

سایت ملی – مذهبی یک رسانه است. اما در واقعیت مستقل از ذهن ما، هیچ رسانه‌ای «خنثی» و «بی‌طرف» و خالی از اندیشه و مرام و مشی نیست. بدین ترتیب صادقانه باید گفت ما نیز مرام و مشی خود را داریم و ضمن پایبندی به اصول کلی رسانه‌ای، دغدغه پیگیری و ترویج آن را نیز خواهیم داشت. اما حداکثر تلاش‌مان را به کار خواهیم گرفت که در این بستر دربرگیرنده و ملی، سالم و منصف عمل کنیم.

سایت ملی – مذهبی رو و سوی‌اش به سمت داخل کشور است و مخاطب اصلی‌اش مردم ایران و نخبگان آن و روشنفکران و فعالان سیاسی – مدنی‌اش هستند. بدین ترتیب سعی می‌کند دغدغه‌ها و نیازهای آن‌جا و آن‌ها  که بستر اصلی تحولات در ایران‌اند را مدنظر قرار دهد و از درغلطیدن به مسائل و مواضع ذهنی و انتزاعی پرهیز کند و همواره ملاحظه کسانی را داشته باشد که گرفتار فشار  و سانسور‌اند و  با مشکل فیلترینگ دست به گریبان‌اند. بنابراین سعی می‌کند  مجموعه آماده‌ای از بهترین و ضروری‌ترین اخبار را بازتاب دهد و گزیده‌ای از مفیدترین نظرات و مقالات تولیدشده – توسط هر کس و منتشر شده توسط هر سایتی – را یک جا در اختیار مخاطبی  قرار دهد که عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کند و با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره اش دست به گریبان است و وقت محدودی برای وب‌گردی دارد و با دشواری از سد فیلترینگ عبور کرده و به یک سایت دسترسی یافته است.

«نگاه به داخل» البته به معنای تفکیک مطلق داخل – خارج از کشور و قطعا به معنای بی‌اعتنایی به مسائل و دغدغه‌های انبوه هم‌وطنان مهاجرت‌کرده‌مان  نیست. به ویژه آنکه اینک سرمایه اجتماعی فراوانی در همه حوزه‌های فکری، سیاسی، اقتصادی، تشکیلاتی و… در ایرانیان خارج از کشور انباشت شده است.

سایت ملی – مذهبی همچنین دغدغه «توسعه اقتصادی» دارد و جای این دغدغه و پیگیری اخبار، تحلیل‌ها و راه‌کارها و چشم‌اندازهای مبتنی بر این نگاه را در فضای مجازی خالی می‌بیند. سایت ملی – مذهبی هر چند تاکید محوری بر پیگیری مطالبات حقوق بشری دارد و آن را شرط «لازم» هر نوع تحول‌خواهی  در میهن‌اش می‌بیند، اما آن را شرط کافی نمی‌داند و به سان مجله «ایران فردا» پیگیر دغدغه «توسعه» همه‌جانبه متوازن و انسانی و به ویژه توجه و تاکید بر توسعه اقتصادی است.در همین راستا توجه ویژه ای به مسائل اجتماعی و به خصوص آسیب های اجتماعی در جامعه ایران دارد.

سایت ملی – مذهبی هم چنین نیاز به بسترسازی فرهنگی و توجه به بحث‌های تئوریک و نظری را نیازی اساسی می‌داند. نوزایی فرهنگی نیاز مستمر جامعه ماست. بحث‌های بنیادی هم در عرصه فرهنگی و هم در عرصه سیاسی (و استراتژیک) می‌تواند روشنگر و راهگشا باشد. این سایت توجه به این مباحث را یکی از دغدغه‌های خویش می‌داند و به دور از حساسیت‌های مذهبی – غیرمذهبی آن را دنبال می‌کند. هر چند بنا به هویت اعتقادی و تبار تاریخی خویش و تحلیل استراتژیک خود نیاز مبرمی به نوزایی دینی در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از مردمان‌اش مذهبی‌اند می‌بیند و به درونی و بومی کردن آرمان‌های فراگیر بشری چون آزادی، عدالت و … معتقد است. سایت ملی – مذهبی سعی می‌کند در پیگیری این نوع مباحث نیز  با سعه صدر و فراگیر و منصفانه عمل کند.

سایت ملی – مذهبی در بستر مباحثی که اینک در فقدان فضای آزاد در داخل کشور، عمدتا در فضای مجازی جاری است، جای «مباحث بنیادی و استراتژیک » را که به تحلیل‌های عام و کلان شرایط داخلی و  بین‌المللی و چشم‌اندازهای احتمالی آینده و ارزیابی منصفانه و تحلیلی – انتقادی خط مشی‌ها و جنبش‌ها و پویش‌های میهن‌مان بپردازد ؛ خالی می‌بیند و معتقد است توجه به این گونه مباحث در فضای مجازی کم است. بر این اساس سعی می‌کند توجه ویژه‌ای به این مباحث، به خصوص در «بخش‌ ویژه » های سایت، داشته باشد. برای سایت ملی – مذهبی مهم نیست که این مباحث در کجا و توسط چه کسی مطرح شده باشد ، بنابراین افتخار می‌کند که میزبان این میهمان‌های عزیز در ستون‌های مختلف خود،  به خصوص ستون بخش ویژه ، باشد.

سایت ملی – مذهبی نگاهی فراگیر به ایران و ایرانیان دارد. ایران جامعه‌ای متکثر از همه لحاظ ( طبقاتی، جنسی، قومی،‌ زبانی، مذهبی و… ) است. ساکنان این سرزمین کهن اعم از آنکه در خراسان یا آذربایجان، کردستان یا خوزستان، بلوچستان یا اصفهان و تهران زندگی کنند، هم‌وطنان ایرانی هم هستند و صدای فراگیر ملی، باید بازتاب‌دهنده نظرات و آرزوهای همه آنها باشد.

سایت ملی – مذهبی هر چند از آرمان‌های سوسیال – دموکراتیک حمایت می‌کند اما دیگر دوران عام‌گرایی و کلی‌گویی را سپری شده می‌داند و معتقد است هم نگاه فراگیر و ملی و هم آرمان‌های عام و مشترکی هم چون حقوق بشر و آزادی، دموکراسی، عدالت و… باید اینک متعین و مشخص  و مطالبه‌گرا شود.

 بر اساس دو محور بالا، سایت توجه ویژه‌ای به مطالبات جنبش زنان، دانشجویان، اقوام و اصناف (به ویژه زحمتکشان و مزدبگیران) دارد. و در همین راستا اینک از جنبش سبزدر فراخ ترین گستره آن حمایت می کند.

سایت ملی – مذهبی هم به خاطر ماهیت رسانه‌ای کار خویش و هم به لحاظ تعلقات تباری و هویتی خویش (که میراث از مصدق، شریعتی، طالقانی، بازرگان، نخشب، حنیف‌نژاد، سحابی و…) می‌برد، به برخورد «اخلاقی» در سیاست و فرهنگ معتقد است و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را بسیار بالاتر از پیشبرد اهداف خویش به هر طریق ممکن می‌داند.

در تداوم همین اصل سایت ملی – مذهبی سعی می‌کند از نظرات و انتقادهای مخاطبان خود برای اصلاح اشتباهات و تکمیل و توسعه مزیت‌های خود بهره ببرد.

سایت ملی – مذهبی دست تک‌تک دوستان دموکراسی‌خواه و وطن‌دوست را برای همکاری می‌فشارد و مفتخر خواهد بود از همکاری آنها بهره‌مند شده و دست یاری به سوی آنان و کمک‌های مادی و معنوی‌شان  دراز می‌کند. این سایت چشم امید مادی و معنوی‌اش صرفا به دوستان خود و دیگر هم‌وطنان‌اش خواهد بود.

سایت ملی – مذهبی  سپاس بی‌کران دارد از  تلاش‌های بی‌دریغ و بی‌چشم‌داشت همه دوستان و دست‌اندرکاران دوره قبلی سایت ملی – مذهبی و از همکاری آنها هم چنان بهره خواهد برد.

سایت ملی – مذهبی خون همه شهدای راه آزادی و سربلندی این وطن از گل‌گون‌کفنان مشروطه تا ندا و هاله، سهراب و هدی را پاس می‌دارد، به مقاومت همه زندانیان این مسیر پرفراز و نشیب احترام می‌گذارد و حداکثر سعی خود را به کار خواهد گرفت که به عهد دیرین خود به این راه طولانی و پررنج و شکنج و بهای سنگینی که مردم ایران برای «رهایی»شان پرداخته‌اند وام‌دار و وفادار باقی بماند: عهد همان عهد؛ پیمان همان پیمان.

0

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.