شنبه 12th ژانویه 2013 , ساعت: 12:01کد مطلب : 33906 نسخه قابل چاپ

چگونه وارد پروسه انتخابات شویم؟

اگر به هم گرایی و اقدام هماهنگ اهمیت می دهیم باید تدبیری اندیشید که شرکت وعدم شرکت با حداکثر توافق نیروها انجام شود. پس باید با چند خواسته ، البته  نه شرط ؛وارد فضای انتخاباتی شد.تغییر در فضا با کنش فعال ایجاد می شود.

انتخابات میان خودی ها برگزار می شود. این رسمی است که اولین باراصلاح طلبان امروزی بر قرارکردند وقتی که در انتخابات اول در سال ۱۳۵۸ه.ش چند کاندیدا مطرح که به قانون اساسی رای نداده ولی به آن التزام داده بودند ؛ را رد صلاحیت کردند.البته این نکته را به قصد تصفیه حساب نیاوردم بلکه قصدی دارم که در ادامه مقاله به آن می رسم.

پس قاعده براین است که انتحابات میان خودی ها برگزار می شود ،حتی اگر نماینده ای غیر خودی در مجلس راه یابد او را هم می اندازند. در انتخابات مجلس ششم جنتی گفته بود که من اجازه نمی دهم که رحمان کارگشای ملی- مذهبی به مجلس وارد و از اسرارنظام مطلع شود. البته چنین هم کرد و حرف خود را پیش برد.

قاعده خودیها وناخودیها درانتخابات های گذسته حاکم بوده و حالا هم فرق چندانی نکرده است.منتها بعد از انتخابات ۱۳۸۸ه.ش برخی به نادرست آن را پایه دموکرات و غیر دموکرات بودن حکومت می دانند.

اتفاقی که رخ داده آن است که این بار حکومت می خواهد کاندیدای اصلاح طلبان را خود مشخص کند . حکومت در انتخابات ۸۸ توانست با تهدید خاتمی را از میدان به در کند که موفق شد ،اما با موسوی مواجه شد و کروبی نیز کوتاه بیا نبود و مردم هم خوب آمدند.پس ماجرای سبز خلق شد.

این بار حکومت می خواهد آقای عارف وارد شود اما خاتمی نباشد. برنامه این است تا از اصلاح طلبان استفاده تزئینی شود. آن ها این سناریو را دارند پیش می برند و امید دارند که موفق شوند. خاتمی خودش به دلیل مواضع مبهم خودمی تواند نقطه اتکا برای این سیا ست حکومت باشد یعنی از کاندیدایی مانند عارف حمایت کند اما خودش کاندید نشود. حتی حمله به هاشمی به خاطر از بین بردن تمرکز وی برای هدایت و نقش بیشتر برای دادن کاندیدای موثر است. این نقشه راه را امنیتی های حکومت هدایت و هم حمایت می کنند تااصلاح طلبان دست بسته وارد انتخابات شوند یعنی بدون انجام کنگره سراسری و امکان اقدام قدرت مند و رسیدن به کاندید ای واحد و موثر.

حال باید دید که چگونه سبزها می توانند این بازی را به هم بزنند. اگر به هم گرایی و اقدام هماهنگ اهمیت می دهیم باید تدبیری اندیشید که شرکت وعدم شرکت با حداکثر توافق نیروها انجام شود. اگر این اصل است پس باید با چند خواسته، البته نه شرط؛ وارد فضای انتخاباتی شد.

تغییر در فضا با کنش فعال ایجاد می شود؛ با انجام اعمالی از قبیل:

۱- برگزاری کنگره سراسری تا عوامل لازم ایجاد شود تا امکان گفتگو فراهم شده و اجماع بر سر رفتارانتخاباتی ایجاد شود و نیروها برسر اقدام مشترک توجیه شوند.

۲- کاندیدای موثر و رای آور کاندیدا شود: موسوی، کروبی در غیر این صورت خاتمی یا کسی که اجماع بر روی او ایجاد شود و رای آور هم باشد.

۳- هر کاندیدایی باید حمایت موسوی و کروبی را داشته باشد .

۴-اتنخابات سالم برگزار شود (چون انتخابات رقابتی و آزاد در ایران در تلعیق است) یعنی آرا درست خوانده شود.

۵-در برنامه کاندیدا به ترتیب سه موضوع اقتصاد ، آزادی ها مدنی و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی گنجانده شود .

۶-فرصت مناسب تبلیغ هم داده شود. چون ورود دست بسته به انتخابات خطرناک است .

۷- توافق همگانی میان نیروها در داخل و خارج به عمل آید که اگر حکومت به این خواسته ها تن نداد ،عدم شرکت در دستور کار قرار گیرد و اگر حکومت پذیرفت در انتخابات وارد شد و مرحله به مرحله پیش رفت .

۸- گفتگوی باز اما با بیان منصفانه در رسانه ها در مورد انتخابات آغاز شود تا دید گاه ها در این مورد مشخص شود.

اما باید توجه کرد که در ایران انتخابات آزاد نداشته ایم. ما در وهله اول انتخابات سالم می خواهیم که آرای خودی ها لااقل درست خوانده شود.

اما چند نکته باریک تر از مو را باید در نظر گرفت که عبارتند از این است که

۱- اصلاح طلبان بدانند که اتنخابات در ایران آزاد نبوده و این اولین بار نیست که به رای مردم اعتنا نمی شود .قبل ازایشان هم دیگران دچار همین اجحاف شده اند. در نتیجه نباید در سال ۱۳۸۸ توقف کنند . هم باید در نظر بگیرند به دلیل همان عواملی که آنان توانستند در دوره اصلاحات رای جمع کنند یعنی تا حدی به نیاز زمانه پاسخ دادند، حتی اگر حقانیت کامل هم نداشتند؛ این بار به همان دلایل ضعف ساختاری در جامعه ما هر کس که به نیاز مردم پاسخ دهد باز مورد اقبال قرار می گیرد . اگر دقت کنیم احمدی نژاد تلاش می کند که با مخالفت با سیا ست رهبری و سپاه در دور آینده رای جمع کند .

از سال ۱۳۵۸ در جامعه ما مردم سلبی رای می دهند وهر کس که مشکل آنان را حل کند مورد وثوق مردم حتی به شکل موقت قرار می گیرد.این قاعده برخورد مردم تغییر نکرده است.اگر دقت کنیم نکته مهم این است که در انتخابات سال ۱۳۷۶ه.ش ملی-مذهبی ها از خاتمی انتظار نداشتند که به خاطر رد صلاحیت کاندیدای آنان در انتخابات شرکت نکند . موسوی هم این کار را نکرد. پس اصلاح طلبان هم باید رعایت قاعده ای که خود رعایت نکرده اند را از دیگران نخواهند. پس واژه اصلاح طلب قلابی نمی تواند اصطلاح درستی باشد . باید با روش مناسب تری اجماع ایجاد کرد.

۲-اما دموکراسی خواهان هم باید بدانند که باید قدرتمند شوند تا حرف خود را پیش ببرند والا صرف حقانیت در موضع به قدرت یافتن وصلاحیت منتهی نمی شود. مردم مشکل گشا می خواهند نه قدیس .تجربه گذشته نشان داده که مردم کسی که مشکل شان را حل کند، می پذیرند.

اگرچه سیاست باید شفاف باشد اما در دنیای سیاست همه این گونه نیستند پس باید بر سبزه صداقت گل فهم راهبردی را افزود تا به مرحله قدرت تاثیر گذاری هم رسید. در غیر این صورت باید برای کسانی فقط دست بزنی که در مواضع شان به نظرات تو توجه نمی کنند. این قاعده قدرت است .

۳- فعالان مدنی به فضا نیاز دارند در نتیجه باید در پی یافتن این فضا باشند.اگر استبداد طولانی شود باز تجربه مدنی سالهای اخیر فراموش می شود.

فضای باز؛ این نقطه اشتراک سه جریان مزبور است که در جنبش سبز فعال بوده اند.همین نقطه اشتراک ؛ ضرورت اتخاذ راهبرد مشترک در مورد ورود به انتخابات را به سه جریان مزبور توصیه می کند. در غیر این صورت انتخابات آتی پاشنه آشیلی می شود که همه جریانات را به جان هم خواهد انداخت واین برنامه حکومت است و همه سبز ها بازنده خواهند شد. یعنی اصلاح طلبان اعتبار خود را کامل از دست خواهند داد اگر موضع متفرق یا افراطی بگیرند. دموکراسی خواهان ضعیف خواهند شد اگر فقط برموضع حقانیت تاریخی خود پا فشاری کنند و به دنبال یافتن اشتراکات نباشند .فعالان مدنی و صنفی هم در فضای بسته امکان فعالیت نخواهند داشت. از همه بدتر ناامیدی مردم فزون خواهد شد و نا گوار آن که در ۱ یا ۲ سال آینده که جامعه به اجماع در برابر فشار حکومت و جامعه جهانی نیازدارد امکان توافق ملی منتفی می شود.

برای پیش گیری از این مضرات می طلبد که همه نیروها مسئولانه به مسئولیت خود بیندیشند. در این رابطه آنان که موثرترهستند مسئول ترمی شوند. رفتار خاتمی بسیار مهم است او دیگر امکان خطایی مانند انتخابات مجلس نهم را ندارد. رفتار اتنخاباتی وی به سبزها ضربه ای کارا و اساسی بود .اما آیا حکومت پاسخی در خور به رفتار وی داد ؟

بعضی از سبزهای طرف دار موسوی و کروبی هم باید بدانند که از سال ۸۸ تاریخ استبداد در ایران شروع نشده است . دموکراسی خواهان هم باید بدانند که تفاهمی که بتواند به اقدام درست ختم شود امری راهبردی است و فعالان جامعه مدنی هم به فضا نیاز دارند.

باید دید که هنر تفاهم در میان سبزهای متنوع وجود دارد؟

در این راه باید تلاش کرد.انتخابات آتی نشان خواهد داد که تا چه میزان امکان تفاهم میان سبزها وجود دارد.

سایت ملی- مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.


حوزه :
 1. ملی مذهبی

  با سلام خدوت آفای رحمانی مقا له شما رو خوندم مطالب زیر به ذهنم رسید
  ۱-شما از کلمه باید در چند مورد به کار بردید در حا لیکه سبز ها در شرایطی هستند ( بنا به دلایلی دست برتر را ندارندکه فرصت طرح آن اینجا نیست)که برای حکومت نمی توانند باید به کار برد و براش تعیین تکلیف کرد .این آرزوی ما است که بتونیم برای حکوت تکلیف مشخص کنیم و خیلی هم خوب است در حالی که الان بضاعت این کار را نداریم.
  ۲-حکوت با گنگره سراسری موا فقت نمی کند
  ۳-همان طور شما فر مودید تو این ۳۳ سال هیچ گاه انتخابات آزاد نداشتیم همان طور که در سال ۷۶ بدون کاندیدای ملی مذهبی انتخا بات برگزار شد و مخالفی هم در انتخابات نبود الان هم می تواند بدون حضور دوم خردادی ها برگزار شود.به همان دلیلی که در سال ۷۶ من ملی مذهبی با وجود عدم وجود کا ندیدای ملی مذهبی رفتم به خا تمی رای دادم الان هم می توانم برم به یکی مثل خا تمی رای بدهم
  ۴-همان طور در سال ۷۶ زندانی سیاسی داشتیم و کشتار ۶۷ رو پشت سر داشتیم الام هم زندانی سیاسی داریم و شهدای سال ۸۸را پشت سر داریم
  ۵-همان طوری که در سالهای قبل در انتخا بات ملی مذهبی و دیگر اپوزوسیون نتونستند در انتخا بات شر کت کنند الان هم دوم خردادی نمی تونند در انتخا بات شر کت کنند
  ۶-بر فرض که موسوی از حصر آزاد شود و در انتخابات شرکت کند و رای بیاورد مگه غیر از اینکه افرادی مثل عارف جهانگیری نجفی و…در کا بینه و بدنه دولت هستند
  ۷-بر فرض موسوی رئیس جمهور شد مگه می تونه با این مجلس فردی مثل ابراهیم یزدی و…. را وزیر کنه
  ۸-و مواردی از این دست….
  جنای رحمانی عزیز و بزرگوار که بنده به شما ارادت ویژه دارم خدمت جنابعالی عرض کنم که به نظر تو این ۱۲۰ سال ما طرفدارن آزادی ،اطلاح طلبان،تحول خواهان ،مشروطه خوا هان و هر اسمی که شما بگذارید اشتباه هات زیادی کردیم که عبارت از است:
  ۱-شاید حر ف هامون درست باشد ولی توان اجرای آن را نداشتیم
  ۲- و قتی توان اجرای آن را نداریم در نتجیه باید خواسته ها مون رو محدود کنیم
  ۳-وقتی خوا سته ها مون رو متناسب با توانمون نمی کنیم نتیجه می شود الان که از اینجا رونده از اونجا مونده هستیم. یه عده تو زندان یک عده متواری یک عده آلت دست قدرتهای بزرگ و یه عده هم نا مید و جنبش اجتماعی هم سر گردان
  ۴-چقر خوب بود که شما ها و دوستان دیگه الان اینجا بودند و ۱۰ درصد از آمال و هدفها را اجرایی می کردیم و در طول صد سال مطمئنا راه به جای می بردیم و الان نه تنها ده درصد محقق نشده که بازی رو هم خوردیم و روز به رزو بنیاد گرایی میخش رو عمیق تر می کو به
  ۵-متا سفانه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ما به حکومت غیر عاقل توجه نکردیم فقط به حر فهای خومون توجه کردیم که اتفاقا حر فها مون هم درست است اما حکومت حر فهای ما رانمی فهمد حکومت عا قل نیست حومت فکر می کند ما می خوا هیم پوست خربزه زیر پاش بندازیم .خب عقل چه می گوید دین چه می گوید در مقا بل حوکت غیر عاقل تند روی کنیم؟ وقتی حکومت ده درصد از خو استه ها مون رو نمی پذیره آیاد شرعی و عقلی خواهد بود که تما مطالباتمون رو از اون بخواهییم .چنین حکومت غیر عاقلی آیا اصلا به حرف ها مون توجه می کنید؟حکوتمی که پول نفت دارد و غیر دوکراتیک هیت نه تنها توجه نمی کیند بلکه مقا بله میکند و هر روز هم عرصه را با من تنگ می کند و بها نه اش هم این است که منتقدین دارن منو سرنگون می کنند و مطالبی از این دست….. من یا دمه یه روز مهندس سحابی در سال ۸۱ تو مسئله هسته ای می گفت :نباید در مقابل فردی که مست است و شمشیر دارد سبز شد.باید صبر کرد تا مستی اون فروکش کند منظورش آمریکا بود که اون روزها ایران را محور شرارت نا میده بود الان هم وضع ما همین است حکومت مثل مار زخمی است نباید فعلا تحریک کرد
  ۶-رحمانی عزیز به نظر فعلا نباید چوب تو لوله زنبور کرد و به عارف پسنده کنیم تا بعد در یه فرصت دیگه تلاش بیشتری کنیم
  ۷-ما کشور جهان سومی هستیم اصلاحات و ترمیم و تعدیل باید با آرامش و حوصله و بدون عجله صورت گیرد در غیر این صورت نا کجا آباد منتظر ما خوا هد بود
  از زحامت جناب عالی کمال تشکر رو دارم با عرض معذرت به جهت طولانی شد

  • سایت ملی - مذهبی

   سلام دوست عزیز
   لطفا برای این که به دلیل تشابه اسم شما با نام سایت
   و اینکه به علت اختلاط اسامی اشتباهی پیش نیاید
   از این به بعد با نام دیگری پیام بگذارید
   با سپاس

  • پیمان

   دوست عزیز
   با بخشی از دیدگاههای شما مخالفم. شما شنیدید در یک درس سخت و یک استاد سختگیر به دانشجو می‌گویند برای بیست بخون تا نمره ۱۵-۱۶ بیاوری؟ ما باید با یک مطالبات حداکثری وارد شویم تا حکومت بخشی از آنرا جواب دهد. این کار شما یعنی انفعال و نوکری حکومت. رژیم روز به روز منزوی تر و بی پایگاه تر می شود پس ما برایش پایگاه درست نکنیم.
   بدانید که رژیم قبلی فقط دیکتاتور بود توتالیتر نبود. رژیم فعلی یک رژیم ضد ایرانی و ضد بشری است و باید برای آینده ایران نابود شود. رژیم پیشین هر چه بود توسعه گرا بود این رژیم واپس گرا است.
   دوست عزیزم روزی که باید اصلاحات می کردید (مرحوم دکتر بختیار) انقلاب کردید امروز که دلاورانی چون مجید توکلی هم بدرستی می گویند باید انقلاب کرد

 2. رضادادار

  اقای رحمانی گرامی شما تاکی می خواهید ازموده هارابیازمائید.درانتخابات سال ۸۸ جملگی معتقدبودیداگرشرکت حداکثری انجام شودهمانندانتخابات ۷۶نامزداصلاح طلبان یعنی اقای موسوی رئیس جمهورخواهدبودولی دیدیدکه باتقلب بزرگ پاسخ ساده اندیشی خودراگرفتید.حداقل انتظاراینست که درس تجربه اموخته واینبارفریب نخوریدولی پنداری هنوزازتجربه لازم برخوردارنشدیدوباین نکته توجه نداریدکه درمبارزه برای رسیدن به دموکراسی ازدرون نظام امکانپذیرنیست شماایامیتوانیدیک نمومه مثال بزنیدکه یک نظام دیکتاتوری انهم ازنوع مذهبی که نظام ولایت مطلقه است مردم توانسته باشندبه تغییرماهیت نظام موفق گردنداگرمیشدحرکت دوم خرداد موفق میگردیدویااگرمیشدچرارژیم پادشاهی بااین روش تغییرنکرد.خلاصه کلام اینکه مردم رادوباره بابهام دچاریاس نکنیدوباتصمیم به تحریم انتخابات تکلیف خودرابااین نظام روشن کنید.

 3. روزبه خسروان

  اتفاقا آقای رحمانی درست دیده و تحلیل کرده است. هرچند احتمال نمیرود حکومت اجازه کنگره به اصلاح طلبان بدهد اما جمال فیس بوک و اینترنت را عشق است! مهمترین نکته در کلام رحمانی عزیز این است که نباید گذاشت فضا کاملا بسته شود. این هم امکان پذیر است: واقعیت این است که تیم نظامی امنیتی حاکم خیلی دلش میخواسته و میخواهد که حکومتی مثل صدام درست کند، نه اینکه رویش نشود، وضعیت توازن قوای جهانی اجازه نمیدهد. آنها منتظر یک توازن جدید هستند و به هر دری میزنند. بنابراین باید هر کاری کرد که این فضای حداقلی حفظ شود و گسترش بیابد. شرکت در انتخابات هم اگر همگی روی آن به اجماع برسیم وظیفه ای است همگانی و باید برای آن از هیچ کوششی فروگذار نکنیم. نباید به اسطوره چسبید. در امروز زندگی کنیم و به فردا بندیشیم. جنبش شکوهمند سبز هم به همین دلیل خلق شد. اما در شکوه آن جنبش نباید بخوابیم!

 4. آفرین بر تقی رحمانی عزیز که با اینکه پاریس نشسته، غیرمسئولانه مردم را برای سرنگونی شیر نمیکند؛ و با اینکه همسرش و یارانش در بندند، انتقام جویانه رادیکال نمیشود. حقا که شاگرد خلف عزت ایران و اسلام هستی. این وطن هزارتا مثل تو و همفکرانت میداشت، آباد میشد. این حکومت هم اگر یک جو عقل میداشت، برای تو و همفکرانت مجال بیشتری باز میکرد. خدا تو و امثال تو را بر همین صراط مستقیم برای ملت ایران نگاه دارد بمحمدٍ و آله صلی الله علیهم اجمعین.

 5. میهن پرست

  من فکر کنم با این گونه نظریات امثال آقای رحمانی ما سالهای سال خدمت این رژیم هستیم و به قول مرحوم هایده هر سال هم باید بخونیم : سال سال این چند سال هر سال می گیم دریغ از پارسال 🙂
  بابا به کجا می ری آقای عزیز؟
  حداقل مخاطبان خودت رو روشن کن.
  یکی از دوستان در همین صفحه کامنت گذاشته که عارف بهتره انتخاب بشه؟! آیا آقای رحمانی هم اینقدر همانند اون دوستمون واپسگرا هستن؟
  آخه چرا انتقاد معقول نمی کنی از اصلاحطلبان؟ اگر اصلاحطلبان بدون شما و دیگران برنده انتخابات شدن دلیل نمی شه توصیه غلط بهشون بکنی که حالا شما هم زور استبداد رو بپذیرید چون ما پذیرفتیم؟ آدم از استدادل شما خنده اش می گیره .

  • آقای رحمانی خیلی هم منطقی و واقع بینانه حرف زده است. انصافا من از استدلال هایده ایِ شما خنده ام گرفت. اگر اساسا استدلالی در حرف تان بتوان یافت!!!

 6. مهدی

  تحلیل خوب و جالبی بود. آقای رحمانی نشان داد ه با توجه به دور بودن از ایران ولی تحلیلش از شرایط داخلی جامعه بسیار صحیح است. بنده در ایران هستم و سفر های کاری زیادی در داخل کشور دارم به جرات میتوانم بگویم اگر کسی مثل خاتمی کاندید شود موجی بسیار بزرگتر از سال ۸۸ ایجاد خواهد کرد. همانطور که آقای رحمانی گفتند مردم ایران محافظه کارند و به دنبال نا کجا آباد نمیروند( قابل توجه دوستانی که مخالف شرکت در انتخابات هستند) و در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال کسی میروند که وضع اقتصادی و سیاسی رابهبود بدهد و یا حداقل بد تر نشود

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.