چهارشنبه ۲۷ام آذر ۱۳۹۲ , ساعت: ۰۸:۰۹کد مطلب : 56648 نسخه قابل چاپ

هوتن دولتی اعتصاب غذای خود را شکست

هوتن دولتی از عضای جبهه ملی اوین که هم اکنون در زندان اوین بند ۳۵۰ دوران حبس خود را می گذراند با انتشار  پیامی  اعتصاب غذا خود را شکست. 

متن کامل پیام هوتن دولتی به شرح زیر است:

سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانی است کشیدن به دوش آنچه امروز شکسته شد نه اعتصاب غذای یکی از مریدان راه آزادیگی ؛ بلکه صدای شکستن بغض در گلو گره خورده خادمی بود که از فرط عنایت دوستان و بزرگ مردان و بزرگ زنان و الطاف آزادگان این سرزمین شرمسار است .

لب فروبستن از آنچه قوت لایموت می خوانندش سهل تر است از نشنیدن نصیحت ناصحانی که هر یک کوله باری از تجربه و انبانی از معرفت را حمایل کرده و در راه اعتلای این کهن دیار ایستاده سرود آزادگی سر می دهند .

آنگاه که بزرگانی چون «استاد ادیب برومند »که به حق پیر دیر معانی هستند امر به شکستن اعتصاب غذای این حقیر می دهند و آن سان که آزادگانی که خود شمع فروزان راه ناهموار آزادی به شمار می آید حکم به گشودن این روزه سیاسی می دهند جز اطاعت و گوش سپردن وظیفه ای دیگر نیست .

امیدوارم صدای اعتراض من دراین مدت قدری وجدانهای خفته را به بیداری فراخوانده و مسیری را در جهت احقاق حقوق اولیه تمامی زندانیان سیاسی هموار نموده باشد . پند حکیم محض صواب است و عین خیر فرخنده آن کسی که بسمع رضا شنید هوتن دولتی – بند ۳۵۰ اوین


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.