شنبه 21st مارس 2020 , ساعت: 12:03کد مطلب : 116362 نسخه قابل چاپ

نوروز نشان توان ماندگاری ایرانیت ما در طی قرون استنشان این است که ما هستیم گاه افتان و زمانی هم خیزان.اوقاتی گریان و ساعاتی خندان.
در حمله مغولان ، در ویرانی اعراب،درهجوم استعمار ما با نوروز (هستن ایرانی) خود را حفظ کرده ایم.
امروزدر بلائی کرونا ، باز با گرامی داشت نوروز (هستن) خود اعلام می کنیم.
برای شدن در این جهان باید اول بود تا راه (شدن )را باز کرد.هم گرامی داشت یاد انان را که نیستند در میان ما . اما هستند در یاد و خاطر ما.
نوروز گرامی


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.