پنج‌شنبه 15th اکتبر 2020 , ساعت: 10:10کد مطلب : 118685 نسخه قابل چاپ

نظرسنجی ها در چنین روزی در انتخابات پیشین آمریکا

انتخاب میان بایدن- ترامپ از جهات مختلفی با رقابت میان هیلاری-ترامپ متفاوت است. انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۰ بنا به گفته بسیاری از ناظران انتخاباتی این کشور، با انتخابات سال ۲۰۱۶ یکسان نیست و لذا نمی توان با مقایسه ی روند و نتایج آن انتخابات، به پیش بینی نتایج انتخابات ۲۰۲۰ پرداخت. در عین حال بسیاری از این کارشناسان نسبت به اطمینان صددرصدی به نتایج مدلهای پیش بینی انتخابات نیز هشدار میدهند و به این مدلها با دیده ی تردید می نگرند. با این توضیح سایت ملی مذهبی به مقایسه ی نتایج نظرسنجی ها و مدلهای انتخابات در امروز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ با روز مشابه خود در سال ۲۰۱۶ پرداخته است.  

امروز ۱۴ اکتبر است. آخرین نظرسنجی ها نشان از پیشتازی و فاصله گرفتن بیش از پیش جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری دارد. برآورد کلی این نظرسنجی ها نشان می دهد که جو بایدن با اختلاف ۱۰.۵ درصد در بالاترین اختلاف طی چند ماهه گذشته در نسبت با ترامپ قرار گرفته است.

۱۴ اکتبر ۲۰۲۰

در چنین روزی ۱۴ اکتبر ۲۰۱۶ نیز نظرسنجی های آمریکا نشان میدهد که هیلاری کلینتون در فاصله ی ۶٪+ با ترامپ است و در نظرسنجی ها با ۴۵.۳ درصد نسبت به ترامپ با ۳۹.۴ درصد پیشتاز انتخابات بود.

۱۴ اکتبر ۲۰۱۶

درست مثل امروز، در چنین روزی در ۴ سال پیش مدلهای پیش بینی انتخابات پیش بینی میکردند که هیلاری کلینتون با ۸۵.۴ درصد شانس نسبت به ۱۴.۶ درصد ترامپ پیروز انتخابات خواهد بود.

۱۴ اکتبر ۲۰۱۶
۱۴ اکتبر ۲۰۲۰

امروز دقیقا مدل های پیش بینی کننده نتایج انتخابات پیش بینی میکنند که بایدن با ۸۷درصد شانس پیروزی در مقابل ترامپ با ۱۳درصد شانس پیروزی قرار دارد و بایدن احتمالا با ۸۷درصد پیروز انتخابات آمریکا خواهد بود.

ایالت فلوریدا ۲۰۱۶

بررسی نتایج نظرسنجی های ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۶ نشان میدهد که هیلاری در بسیاری از ایالت های کلیدی نیز پیشتاز انتخابات بود. به طور مثال در فلوریدا ایالت غیر حزبی که نقش تعیین کننده ی در نتیجه انتخاباتهای ریاست جمهوری بازی میکند، هیلاری با ۲.۵درصد اختلاف پیشتاز بود. این در حالی است که بایدن امروز ۴.۵ درصد پیشتاز فلوریدا است.

ایالت میشیگان ۲۰۱۶

هیلاری در میشیگان هم پیشتاز نظرسنجی ها بود اما رای الکترال این ایالت را نهایتا به ترامپ باخت. هیلاری در چنین روزی با ۸درصد اختلاف در میشیگان و شانس ۹۱درصدی گرفتن آرای الکترال میشیگان، انتخابات را نهایتا در ایالت به ترامپ واگذار کرد. بایدن امروز در فلوریدا ۵۳.۵ درصد و ترامپ ۴۳.۵ درصد فاصله ی ده درصدی در این ایالت 

دارند.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.