چهارشنبه 1st می 2019 , ساعت: 12:05کد مطلب : 112337 نسخه قابل چاپ
نام کیوان صمیمی در لیست بازداشتی ها

سندیکای شرکت‌واحد: فعالان کارگری و دانشجویی در میدان بهارستان بازداشت شدند

کانال سندیکایی کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران اعلام‌کرده گردهمایی اعتراضی فعالان این سندیکا و برخی فعالان دانشجویی در میدان‌بهارستان تهران(روبه‌روی مجلس) به‌مناسبت روز جهانی کارگر، از سوی پلیس و نیروهای امنیتی برهم خورده و تعدادی ازفعالان هم بازداشت شدند.

این اعلامیه افزوده است:
« بازداشتی ها به مقردادستانی درمیدان ارک منتقل شدند. آخرین اسامی بازداشتی ها به شرح زیر میباشد.
رضا شهابی ، حسن سعیدی، وحیدفریدونی، ناصرمحرمزاده، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدلله سلیمانی خانم شیری که ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد میباشند و کیوان صمیمی ازاعضای کانون نویسندگان و کامیارفکور، مرداس طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سیدمهدی عظیمی ، ماهان صالحی، قاسم خالویی ، داودرفیعی، اسدلله سلیمانی، هم ازبازداشت شدگان میباشند .”
در میان بازداشت شدگان نام کیوان صمیمی فعال ملی مذهبی و سردبیر نشریه ایران فردا مشاهده می شود.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.