شنبه 6th می 2017 , ساعت: 04:05کد مطلب : 103373 نسخه قابل چاپ

رئیس جمهور مناظره سوم به بازی کردن با سرنوشت ملت و ناامیدسازی آنان خاتمه خواهد داد

یک مقام نهاد ریاست جمهوری گفت روحانی در مناظره سوم به حرکت عده ای در بازی گرفتن سرنوشت مردم و فریب افکار عمومی پایان خواهد داد

🔵 حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور، در یادداشتی درباره مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نوشت: 🔹مفروضات اصلی: ١)سه مناظره وجود دارد و تصمیم گیری مردم عموما پس از مناظره سوم اخذ می شود؛ ٢)مناظره ها دو استراتژی می خواهد: استراتژی ترکیبی، و استراتژی فردی؛ ٣)دکترروحانی رییس جمهورمستقر است، استراتژی مناظراتی او باید باتوجه به اهداف و پایگاه اجتماعی وسیعش شکل گرفته و باسال٩٢متفاوت باشد؛ ۴)شعار دکترروحانی درسال ٩٢احیاء اخلاق بوده است، پس بی اخلاقی بایدممنوع باشد؛ ۵)جناح مقابل چیزی برای ازدست دادن ندارد، پس استراتژی اش سه وجه دارد: دروغ گویی، افترا و تهمت؛ سیاه نمایی سه دهه تلاش درکشور؛ اقدام برای کاهش مشارکت مردم؛ ۶)مناظره، هم استراتژی درون استودیویی می خواهد وهم اجتماعی وبرون استودیویی؛ ٧)نمی دانیم در پشت پرده صدا وسیما چه می گذرد، حداقل نماینده دکترروحانی را در جریان قرار نخواهند داد؛ 🔹لذا استراتژی فردی و ترکیبی دکترروحانی باید به نحوی برمفروضات فوق استوار باشد تا: -درمناظره اول تحرک اجتماعی حاصل شود؛ -درمناظره دوم شناخت وآگاهی اجتماعی نسبت به دیگر نامزدها پدیدآید؛ -ودرمناظره سوم شعور و شور انتخاباتی وسیع ایجادگردد؛ 🔹دکترروحانی درمناظره اول: -منتظر ماند تا جناح مقابل بی اخلاقی آغاز کند؛ آنگاه در پایان و در کمتر از یک دقیقه استراتژی دروغ، تهمت وافترا را افشاءنمود؛ -سیاه نمایی کشور را به مثابه یک وظیفه ملی، هم پاسخ داد وهم به پاسخگویی فراگیر اجتماعی واگذارکرد، تا تقابل با آن امری ملی و فراجناحی تلقی شود؛ -مبتنی بر”آب کم جوتشنگی آوربه دست”، انتظاراجتماعی آغاز تقابل دراستودیو را به تحرک اجتماعی تبدیل نمود که حاصل آن”جنبش ملی پاسخ گویی وآگاهی بخشی”و”نهضت مقابلهءپاسخگویانه بادروغ وافترا”در فضای مجازی و عمومی برای افزایش مشارکت بود؛
خوشحالم که اهداف مناظره اول، کاملا مقتدرانه حاصل شد. جناح پایداراصولی که با جنبش ملی و نهضت مقابله مردمی روبرو شده بود، در مناظره دوم از تک روی، به تهاجم جمعی روی آورد. لذا از همان آغاز با هجوم یکپارچه، هماهنگ و برنامه ریزی شده نشان داد خصومت ورزی بر منطق و برنامه و نقد اولویت دارد؛ 🔸لذا درمناظره دوم دکترروحانی: – بابهره بردن ازتاکتیک ضربه متقابل، نشان داد: بایداینگونه رفتارهاخاتمه یابد؛ باید فریب مردم درمناظره هاو کشورداری تمام شود؛ ایران دیگرتحمل دورویی را ندارد؛ واصلاح روش های کمپین یک ضرورت است؛ -درهمین اثنا، انتظارعمومی وخواست ملی پاسخگویی درون استودیویی رابرای آگاهی سازی اجتماعی به پاسخ نشست ونشان دادبرای اهداف متعالی، ملت ومسئولین بایدیکپارچه باشند؛ -سخنان دکترروحانی، ماهیت نامزدهای جناح پایداراصولی وجایگاه سیاسی شان برای مردم را نمایاند ونشان دادکه چرا باید سابقه و کارکردآنان درقضاوت ودراداره شهرو نیروی انتظامی نقدشود؛ واینگونه در جامعه شعورو تحرک اجتماعی آفرید؛ 🔸بنابراین، استراتژی روحانی درمناظره اول افشاء وشکست تاکتیک دروغ گویی، تهمت وافترابود؛ و درمناظره دوم افشاءو شکست پوپولیسم،عوام فریبی، وبی برنامگی طرف مقابل؛ مردم اکنون به این نتیجه رسیده اندکه یابایدراه روحانی رابه سوی آینده روشن ادامه دهند ویا دوباره فریب کاپشن پاره را خورده و باآزادی،امنیت،آرامش،وپیشرفت وداع کنند. منتظر مناظره سوم باشید؛ دکترروحانی درمناظره سوم به بازی کردن با سرنوشت ملت و ناامیدسازی آنان خاتمه خواهد داد. مناظره سوم آغاز شورانتخاباتی ملی برای رفتن به پای صندوق های رای است.
منبع: ایران

حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.