بایگانی نویسنده : محمد مجتهدشبستری

سه شنبه ۷م دی ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

چرا مراجع تقلید را به مناظره طلبیدم و چرا آنان نیامدند؟

 

چهارشنبه ۲۴م آذر ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

سلام بر آن روح زیبا

 

شنبه ۱۵م خرداد ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

من چه می گویم؟ اصلاح یک انحراف

 

شنبه ۱۶م آبان ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

قرآن کتاب قانون نیست

 

یکشنبه ۲۸م تیر ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :
الهیات تفهمی (۲)

نباید با حجج شرعی راه تفهم را بر مسلمین بست

 

یکشنبه ۲۱م تیر ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :
الهیات تفهمی (۱)

فقیهان مانع تحول اساسی در جهان اسلام‌اند

 

سه شنبه ۲م تیر ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

تفسیر اخلاقی از اراده خداوند

 

جمعه ۲۲م خرداد ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

الهیات مسلمان بودن

 

شنبه ۲۶م اردیبهشت ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

اوامر و نواهی قرآن

 

پنجشنبه ۱۷م اردیبهشت ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

چگونه مبانی کلامی و فقهی فرو ریخته اند

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.