بایگانی نویسنده : سوسن شریعتی

پنجشنبه ۹م دی ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

امام صدر بدون نفی «دیگری» به رسمیت شناخته شدن شیعه را می‌خواست

 

سه شنبه ۲۵م آبان ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

سیاست؛ این بد و بدتر لعنتی

 

یکشنبه ۱۰م مرداد ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :

با من به زبان اشاره سخن بگو!

 

شنبه ۲۹م خرداد ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
زيست همزمان ِ ناهمزمان‌ها

میراث دکتر زنده است

 

دوشنبه ۲م فروردین ۱۳۹۵ در حوزه : | نویسنده :
گزارشی از گفت‌وگو با سوسن شریعتی

کافه‌ها دست شهر را رو می‌کنند

 

شنبه ۲م آبان ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

باز راهِ کعبه را انگار گُم کردید، برگردید!

 

سه شنبه ۲۹م اردیبهشت ۱۳۹۴ در حوزه : , | نویسنده :

برای احمد آقا زیدآبادی؛ از سیرجان تا گناباد

 

دوشنبه ۱۴م اردیبهشت ۱۳۹۴ در حوزه : | نویسنده :

تبعید به گذشته

 

پنجشنبه ۶م آذر ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :

نوکری خوب، اربابی بد

 

چهارشنبه ۱۸م تیر ۱۳۹۳ در حوزه : | نویسنده :
عشق از منظر علی شریعتی

ایدۀ عشق در نسبت با دیگری

 

نویسنده

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.