بایگانی برای : بیانیه های طیف ملی مذهبی

شنبه ۱۷م دی ۱۳۹۰ تشکل : در حوزه : ,
143 کنشگر سیاسی و مدنی خظاب به سیدمحمد خاتمی

چشم‌انداز روشنی برای برگزاری انتخابات آزاد نیست

 

پنجشنبه ۱۷م شهریور ۱۳۹۰ تشکل : , در حوزه : ,
شورای فعالان ملی-مذهیبی خطاب به ریاست قوه قضاییه:

عاملان شهادت هاله سحابی و هدی صابر را توبیخ کنید

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.