ویدئو
  • روحانی سازمان ملل
  • محمد میلاد
  • احسان شریعتی
  • Dr-Sharyati
  • یزدی
  • خشکسالی
برگزیده
sosan shariati

امام صدر بدون نفی «دیگری» به رسمیت شناخته شدن شیعه را می‌خواست

تمام روش‌ها و شیوه‌های امام صدر به درد جامعه امروز ما می‌خورد. وی در دهه 70 میلادی در بین آن همه تضاد در جامعه لبنان تعادل را برقرار کرد. جامعه امروز ما دچار همه آن تضادهاست. ما زمانی به تعادل خواهیم رسید که این نکته را درک کنیم که امام صدر بدون نفی «دیگری» به رسمیت شناخته شدن شیعه را می‌خواست. بنابراین با امام صدر می‌توان هنوز امیدوار بود که ساختن جهان دیگر غیرممکن نیست.

کروبی حسین فرزند کروبی:

از تریبون‌ها حکم اعدام صادر می کنند، در حالی که هنوز دادگاهی برگزار نشده

فرزند مهدی کروبی سخنان نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه حکم پدرش و میرحسین موسوی اعدام است، را «غیر قانونی» خواند و گفت که «حتی» در حکومت شاه سابق ایران نیز برای اعدام نواب صفوی دادگاه تشکیل شد.

farhadi نامه صریح اصغر فرهادی به حسن روحانی؛

سیاه‌نمایی انگی است برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی‌ها/ شرم بر ما

ما که تنها نظاره‌گر و شنونده فراموشکار رنج‌هائیم. چه کسی امروز از آن پدری که خود را از پل عابر پیاده خیابان میرداماد به دار کشید و در یادداشتی که از جیب خالی‌اش پیدا شد نوشت «هزینه درمان بیماری چشم‌هایم را نداشتم» سخنی می‌گوید؟ آن اندک کسانی نیز که دلسوزانه می‌گویند با انگ سیاه‌نمایی مورد هجمه‌اند. انگ سیاه‌نمایی فراری‌ست رو به جلو از سوی مسئولان برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی‌ها.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.