خبر
ویدئو
  • Hasan usefi eshkevari
  • daesh
  • Hasan usefi eshkevari
  • Hasan usefi eshkevari
  • amirentezam
  • daravish&
برگزیده
rohani پرسش روحانی از جهانگیری

چرا اصلاح طلبان فعال نیستند؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تاکید کرد احزاب اصلاح طلب باید وارد صحنه شوند، گاه با طرح این مساله از طرف رییس جمهوری مواجه می شوم که چرا دوستان به اندازه کافی فعال نیستند.

images به دلیل مخالفت شورای تأمین

اجرای «شهرام ناظری» در هفته فرهنگی نیشابور لغو شد

اجرای «شهرام ناظری» در نیشابور، لغو شده‌است. قرار بود که در هفته فرهنگی نیشابور (13 تا 20 مهر) شهرام ناظری در این شهر اجراء داشته باشد اما شورای تامین شهرستان نیشابور با برگزاری مخالفت و ممانعت کرد.

images مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم خطاب به روحانی:

به وعده خود در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز عمل کنید

گفته می شود حصر این حضرات با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است؛ با قطع نظر از روایی یا ناروایی چنین اقدامی و علل و انگیزه های آن، امروز از شما که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارید امید اقدام داریم.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.