ویدئو
  • hoda saberr
  • Ysahabi1-8
  • kolbar
  • bqwqrgn
  • Nasrin-Sotoudeh
  • bazargan khomeiny
برگزیده
pc90981478e3d7f7239f9cc79c724a5860_0.033175001309413977_taknaz_ir

به لیبی جدید خوش آمدید

اکنون هیچ کدام از آنهایی که برای هواپیماهای جنگی "ناتو" هنگام بمباران شهرهای ليبی، دست می زنند، نمی خواهند به اوضاع بد کنونی این کشور اعتراف و اذعان کنند به بحرانی که کشور و ملت لیبی را در بر گرفته و وحدت دموکراتیک و جغرافيایی آن را از بین برده است.

download

یارانه‌ها فرصتی که به تهدید تبدیل می شود

دولت روحانی شعارش حاکمیت تدبیر، بجای نابخردی است، اما درپروژه هایی چون سبدکالاوفازدوم یارانه ها از عقلانیت ودرایت چیزی مشاهده نمی گردد. تصمیمات عجولانه وغیرکارشناسی همان بلایی است که توسط احمدی نژاد گریبان اقتصاد ما را گرفت،

hoda saberr سخنرانی از هدی صابر

مصدق الگوی توسعه مشارکتی را بنیان گذاشت

شهید صابر توضیح می دهد چگونه در دوران مصدق توسعه مشارکتی با حضور همه نیروها تحقق یافت.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.