خبر
ویدئو
  • zendani
  • evin
  • hoda saberr
  • Ysahabi1-8
  • kolbar
  • bqwqrgn
برگزیده
nobakht سخنگوی دولت با اشاره به تشکیل تیمی برای بررسی حادثه اوین

در برابر نقض حقوق شهروندان کوتاه نمی آییم

دولت برای این کار تیمی را مامور کرد و جزییات موضوع در حال بررسی و گزارش‌گیری است و قطعا گزارش آماده شود متناسب با واقعیت‌ها دولت از ایفای هیچ یک از وظایف قانونی خود در رعایت حقوق شهروندان کوتاه نخواهد آمد.

amoli larijani خط و نشان قاضی القضات برای سبزها

از این پس هیچ‌گونه تسامحی در مقابل فتنه‌گران نخواهیم داشت

رییس قوه قضاییه در ادامه مواضع جانبدارانه خود علیه سبزها گفت: دستگاه قضایی از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد.

sara shariati

تشیع، امر نزدیکی که از آن غافلیم

تشیع امامی که به‌طور تاریخی به‌عنوان تشیع سبز، اعتدالی و فکری شناخته می‌شد، امروزه در پیوندش با ایران، در صدر تحلیل‌های رادیکالیسم سیاسی اسلام قرار دارد و برعکس تشیع اسماعیلی که اغلب به‌عنوان تشیع سرخ، رادیکال و مبارزه‌جویانه شناخته می‌شد، امروز هیچ حضور سیاسی ندارد.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.