خبر
ویدئو
  • Mirdamadi
  • salami
  • Abdolali_Bazargan
  • Hasan usefi eshkevari
  • ewqt
  • Abdolali_Bazargan
برگزیده
Mirdamadi به یاد سراج الدین میردامادی

بازگشت!

در این ویدیو ترانه اخیر داریوش با نام "بازگشت" در کنار صحبت های سراج الدین میردامادی قبل از رفتن به ایران قرار داده شده است.

zeidabadi به مدت چهار روز

احمد زید آبادی به مرخصی آمد

احمد زیدآبادی فعال ملی-مذهبی و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت به مرخصی آمد.

download

آقای اوباما، آیا شما قلب دارید؟

من شما را دعوت می‌کنم یک شب، فقط یک شب در شفا. شاید با لباس مبدل یک نظافت‌چی. من معتقدم این امر ۱۰۰ % تاریخ را تغییر می‌دهد.هیچ انسان با قلب و قدرتی نمی تواندیک شب در شفا بماند و پس از آن برای پایان دادن به کشتار مردم فلسطین کاری نکند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.