خبر
درباره ملی - مذهبی
ویدئو
  • shariati8
  • Abdolali_Bazargan
  • download
  • Hasan usefi eshkevari
  • Hasan usefi eshkevari
برگزیده
141113071008_obama_512x288_ap اوباما:

سپاه ایران با تحریم‌ها توانسته انحصارش را بر واردات و صادرات گسترش بدهد

“اگر خدا بخواهد ۲۰ سال دیگر هنوز زنده‌ خواهم بود و اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد این موضوع به اسم من تمام می‌شود.”

11269825_517402918413558_329567446098060039_n پس از تحمل شش سال حبس ناعادلانه و غیرقانونی

احمد زیدآبادی به گناباد تبعید شد

پس از تحمل حبس ۶ ساله اش امروز ساعت ۱۱ صبح از زندان رجایی شهر آزاد شده و بلافاصله به شعبه اعزام منتقل و پس از طی مراحل اداری ساعت ۱۶ به گناباد تبعید شد.هزینه مامور و ماشین اعزام را هم از او اخذ کردند.

m2905

قاعده، ضرورت و آثار خودشناسی

احساسات، عواطف و هيجانات به ارث برده هم ما داريم. مثلا از كودكي شنيده‌ايم كه مي‌گويند درود بر او يا لعنت بر او، كه باعث مي‌شود احساس مثبت يا منفي‌اي در برابر آن فرد يا هرچيز خاص پيدا كنيم. ما خواسته‌ها و عقايد به ارث رسيده داريم. بايد يكي يكي آنها را زير ذره بين بگذاريم و ببينيم از حقانيت‌شان خودمان مطمئن هستيم.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.